Repertoire informatie


Het repertoire van "Soli Deo Gloria" wordt gedeeltelijke bepaald door de thema's van de kerkdiensten waaraan het koor meewerkt, inbreng van de leden en de keuze die de dirigent op didactische en kunstzinnige gronden maakt.

Voor de kerkdiensten mag het duidelijk zijn dat dit repertoire hoofdzakelijk Nederlandstalig is met een enkele keer een Engels, Duits of Latijns werk.

Voor de concerten zijn dat wat uitgebreidere koorwerken dan voor de kerkdiensten.
Voor de diensten wordt vooral gezocht naar zowel voor het koor als voor de toehoorder prettig in het gehoor liggende werken.
Tijdens concerten zal de muziekkeuze balanceren tussen enerzijds vernieuwende muziek en anderzijds de smaak van het beoogde publiek.

Zo heeft het koor een repertoire opgebouwd waarin zich 'voor elk wat wils' bevindt.
Dit draagt zeer sterk bij in het plezier dat de koorleden hebben bij het zingen.