Koor informatie

Soli Deo Gloria (Alleen aan God de eer)

SDG was de standaard ondertekening door Joh. Sebastiaan Bach. Een mooie naam voor een koor dat zijn bestaansrecht vindt in de kerkelijke tradities.

SDG is een koor dat de gezelligheid en sociale context als basis ziet voor het hoogst bereikbare niveau. Een niveau dat ook (uiteindelijk) voor iedereen bereikbaar moet zijn. Door op de repetitie te werken aan het repertoire wordt steeds dit niveau bewaakt. 
Dit 'werken' geeft juist de ontspanning die men op de wekelijkse repetitie zoekt.
Hard werken maar op een dusdanig ontspannen manier dat iedereen weer nieuwe energie opdoet voor de rest van de week.

Het koor zingt in de diensten van de PG Delfzijl, in kerkdiensten die in verzorgingstehuizen enz. worden gehouden, op verzoek in andere gemeenten en verzorgt jaarlijks één of meer concerten. (REPERTOIRE INFO)

Samenwerken met andere koren doen ze regelmatig en met heel veel plezier.

SDG is aangesloten bij de Koninklijke Christelijke Zangers Bond (KCZB) sinds de oprichting op 9 mei 1963

 

 

 

 

 

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb