"Soli Deo Gloria"               Chr. Gemengdkoor Delfzijl